dotacje unijne (UE) Lublin
Dotacje Unijne Lublin - MODUS Renata Wasiewicz, tel. kom. 607 469 556
 

Dotacje Unijne

MODUS oferuje Państwu pomoc w ubieganiu się o dotację z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz monitoring realizacji i rozliczanie projektów unijnych, w tym:

  • doradztwo przy doborze programu finansującego,
  • przygotowanie wniosków o przyznanie dotacji,
  • opracowanie biznesplanu, studium wykonalności, harmonogramu zadaniowo - finansowego,
  • przeprowadzanie analiz i prognoz finansowo - ekonomicznych,
  • monitoring przebiegu realizacji projektu,
  • przygotowanie raportów, sprawozdań okresowych i końcowych z realizacji projektu,
  • rozliczanie realizowanych projektów i przyznanych dotacji.

MODUS specjalizuje się w projektach inwestycyjnych oraz w projektach badawczo - rozwojowych.

Naszym atutem jest

BARDZO WYSOKA SKUTECZNOŚĆ PRZY POZYSKIWANIU DOTACJI !!!
  cofnij wstecz | do góry do góry
Skuteczne pozyskiwanie dotacji unijnych dla małych firm z Lublina i woj. lubelskiego zależy od tego jak zostaną przygotowane wnioski unijne o dofinansowanie UE. Wąska specjalizacja (fundusze unijne), których Lublin jest czołowym beneficjentem skutkuje wysoką przyznawalnością. Rozwiń swoją firmę - przyjdź po dotacje: Lublin.