dotacje unijne (UE) Lublin
Dotacje Unijne Lublin - MODUS Renata Wasiewicz, 20- 484 Lublin, ul. Inżynierska 8 lok. 16, tel. 81 44 177 20, kom. 607 469 556

Pomagamy pozyskać dofinansowanie unijne dla firm. Kompleksowa obsługa:
 • dobieramy program finansujący,
 • piszemy wnioski o dotacje UE,
 • opracowujemy biznesplany,
 • monitorujemy realizację projektów.
Wysoka skuteczność naszym atutem. Sprawdź jak pozyskać dotacje unijne.
NEWSLETTER
Wpisz swój adres e-mail, jeżeli chcesz być na bieżąco informowany/a o możliwościach dofinansowania działalności przedsiębiorstw
Podaj adres email

Z ostatniej chwili

2019-11-18

Przypominamy, że Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości zaplanowała następujące nabory wniosków o dofinansowanie:

Nazwa Działania Termin naboru
Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP – pomoc zwrotna 30.11.2019 – 31.01.2020
Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach styczeń 2020

Zapraszamy do współpracy !

 
2019-03-26

Zmiany w harmonogramie konkursów w 2019 roku polegają, miedzy innymi, na wprowadzeniu nowych (wcześniej nieplanowanych) naborów, w ramach:

 1. Działania 1.2 (Badania celowe), z terminem ogłoszenia na lipiec,
 2. Działania 3.7 (Wzrost konkurencyjności MŚP), z terminem ogłoszenia na październik,
 3. Działania 4.1 (Wsparcie wykorzystania OZE), z terminem ogłoszenia na lipiec,
 4. Działania 4.2 (Produkcja energii OZE w przedsiębiorstwach), z terminem ogłoszenia na grudzień,
 5. Działania 5.1 (Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw), z terminem ogłoszenia na sierpień

NOWY Harmonogram naboru wniosków, obowiązujący od 26 marca 2019 r., przedstawia przybliżone terminy oraz środki przeznaczone na nabory konkursowe w poszczególnych obszarach wsparcia RPO WL.

Zapraszamy do współpracy !

 
2018-11-19

Znamy terminy konkursów w 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 -2020.

Harmonogram naboru wniosków przedstawia przybliżone terminy oraz środki przeznaczone na nabory konkursowe w poszczególnych obszarach wsparcia RPO WL.

Zapraszamy do współpracy !

 
2018-09-26

Od 15 października do 31 grudnia 2018 r. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości będzie prowadziła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.7 RPO WL,  ukierunkowanych na:

 • stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług,
 • zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne),
 • wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu,
 • wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:

 • Mikro i małe przedsiębiorstwa: 70%,
 • Średnie przedsiębiorstwa: 60%,

Wsparcie w ramach Działania będzie udzielane w formie pomocy zwrotnej.

Zapraszamy do współpracy !

 
2018-09-20

Nasz podopieczny start-up, dla którego pozyskaliśmy dofinansowanie na uruchomienie produkcji innowacyjnych paneli elewacyjnych, został zwycięzcą konkursu na najlepszy pomysł biznesowy !!!

Mamy razem powód do zadowolenia !

 
strona 1 z 23
 1  2  3  4  5  następna »  cofnij wstecz | do góry do góry
Skuteczne pozyskiwanie dotacji unijnych dla małych firm z Lublina i woj. lubelskiego zależy od tego jak zostaną przygotowane wnioski unijne o dofinansowanie UE. Wąska specjalizacja (fundusze unijne), których Lublin jest czołowym beneficjentem skutkuje wysoką przyznawalnością. Rozwiń swoją firmę - przyjdź po dotacje: Lublin, ul. Inżynierska 8 lok. 16.