dotacje unijne (UE) Lublin
Dotacje Unijne Lublin - MODUS Renata Wasiewicz, 20- 484 Lublin, ul. Inżynierska 8 lok. 16, tel. 81 44 177 20, kom. 607 469 556

Pomagamy pozyskać dofinansowanie unijne dla firm. Kompleksowa obsługa:
 • dobieramy program finansujący,
 • piszemy wnioski o dotacje UE,
 • opracowujemy biznesplany,
 • monitorujemy realizację projektów.
Wysoka skuteczność naszym atutem. Sprawdź jak pozyskać dotacje unijne.
NEWSLETTER
Wpisz swój adres e-mail, jeżeli chcesz być na bieżąco informowany/a o możliwościach dofinansowania działalności przedsiębiorstw
Podaj adres email

Z ostatniej chwili

2018-05-24

W dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy prawa, które regulują kwestie bezpieczeństwa danych osobowych (RODO).

W związku z tym informujemy, że administratorem danych osobowych pozyskanych przez MODUS Renata Wasiewicz jest spółka FreshMail sp. z o.o., która na podstawie umowy zawartej 16 maja 2018 r., zyskała prawo do przetwarzania powierzonych danych osobowych, w ramach realizacji usługi e-mail marketingu oraz czynności towarzyszących tej usłudze.

W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (rezygnacji z otrzymywania e-maili od MODUS Renata Wasiewicz) prosimy o przysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mailowy biuro@modus.lublin.pl.

Dziękujemy.

 
2018-05-17

Zarząd Województwa Lubelskiego wprowadził zmiany w harmonogramie konkursów na 2018 roku.

Prosimy o zwrócenie uwagi na nowe konkursy.

W ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP zaplanowano ogłoszenie konkursu we wrześniu 2018 r. (rozpoczęcie naboru w październiku 2018 r.). Wsparcie dla przedsiębiorców będzie udzielane w formie pomocy zwrotnej.

 
2018-04-06

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła konkurs w ramach Działania 1.5 Bon na innowacje  RPO WL na lata 2014 - 2020.

Nabór wniosków będzie trwał od 30 kwietnia 2018 r. do 1 czerwca 2018 r.

Dofinansowanie przeznaczone jest na:

 • Projekty polegające na zakupie wyników prac B+R, związanych z wdrożeniem lub rozwojem produktu/usługi/technologii (pod warunkiem przeprowadzenia prac rozwojowych uzupełniających/dostosowujących produkt/usługę/technologię do specyfiki przedsiębiorstwa).
 • Projekty polegające na zakupie usług badawczo-rozwojowych, w zakresie:
  • opracowania nowej lub udoskonalonej usługi, produktu, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego, w tym opracowanie cech technicznych i/lub użytkowych, projektu inżynierskiego – konstrukcyjnego, technologicznego, oprzyrządowania itp.;
  • opracowania prototypów, projektów pilotażowych lub demonstracyjnych;
  • testowania i walidacji nowych lub ulepszonych produktów/usług/technologii w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania;
 • Projekty polegające na zakupie usług doradczych w zakresie ochrony własności intelektualnej, związane z przygotowaniem zgłoszenia patentowego/wzoru użytkowego, dotyczące: wykonania badań, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia oraz opłaty dotyczące dokonania zgłoszenia.

Przy realizacji projektu polegającego na zakupie wyników prac B+R wsparciem mogą zostać objęte koszty usług w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, koszty dostępu do specjalistycznych baz danych oraz koszty usług w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 85%.

 
2018-04-06

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła konkurs w ramach Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw  RPO WL na lata 2014 - 2020.

Nabór wniosków będzie trwał od 30 kwietnia 2018 r. do 1 czerwca 2018 r.

Dofinansowanie przeznaczone jest na:

 • głęboką termomodernizację obiektów w przedsiębiorstwach,
 • technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa,
 • zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, w tym przebudowa lub wymiana na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych,
 • budowę i przebudowę/wymianę źródeł ciepła, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii  (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego),
 • przebudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 65 %
 • średnie przedsiębiorstwa: 55 %
 • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki 45 %
 
2018-04-06

Lubelska Fundacja Rozwoju, jako pośrednik finansowy Banku Gospodarstwa Krajowego, udziela bezpośredniego wsparcia w formie niskooprocentowanej pożyczki przedsiębiorcom z sektora MŚP, prowadzącym działalność na terenie województwa lubelskiego.

Pożyczki udzielane są w ramach projektu „Wdrażanie Instrumentów Finansowych w Działaniu 3.7 Wsparcie MŚP”, współfinansowanego ze środków RPO WL na lata 2014 – 2020.

dla mikro i małych przedsiębiorców, udzielana w ramach pomocy de minimis.

kwota pożyczki: od 5 000 zł do 250 000 zł

oprocentowanie: 1,85% (stałe)

dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, udzielana w ramach pomocy de minimis

kwota pożyczki: od 250 000 zł do 1 000 000 zł

oprocentowanie: 1,85% (stałe)

 
strona 2 z 23
« poprzednia   1  2  3  4  5  6  następna »  cofnij wstecz | do góry do góry
Skuteczne pozyskiwanie dotacji unijnych dla małych firm z Lublina i woj. lubelskiego zależy od tego jak zostaną przygotowane wnioski unijne o dofinansowanie UE. Wąska specjalizacja (fundusze unijne), których Lublin jest czołowym beneficjentem skutkuje wysoką przyznawalnością. Rozwiń swoją firmę - przyjdź po dotacje: Lublin, ul. Inżynierska 8 lok. 16.