dotacje unijne (UE) Lublin
Dotacje Unijne Lublin - MODUS Renata Wasiewicz, 20- 484 Lublin, ul. Inżynierska 8 lok. 16, tel. 81 44 177 20, kom. 607 469 556

Pomagamy pozyskać dofinansowanie unijne dla firm. Kompleksowa obsługa:
 • dobieramy program finansujący,
 • piszemy wnioski o dotacje UE,
 • opracowujemy biznesplany,
 • monitorujemy realizację projektów.
Wysoka skuteczność naszym atutem. Sprawdź jak pozyskać dotacje unijne.
NEWSLETTER
Wpisz swój adres e-mail, jeżeli chcesz być na bieżąco informowany/a o możliwościach dofinansowania działalności przedsiębiorstw
Podaj adres email

Z ostatniej chwili

2018-03-29

W ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznaje dofinansowanie na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub tylko eksperymentalne prace rozwojowe.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w dwóch rundach:

 1. od 1 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r.
 2. od 1 maja 2018 r. do 30 maja 2018 r.

Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć:

 1. 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głownie badania przemysłowe
 2. 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe
 3. 300 tys. euro – na prace przedwdrożeniowe
 4. 2 mln euro – na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych
 
2018-03-29

Od 12 kwietnia 2018 r. do 24 maja 2018 r. Bank Gospodarstwa Krajowego  będzie przyjmował wnioski na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”.

Wsparcie finansowe inwestycji technologicznych realizowane jest poprzez udzielenie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom kredytu technologicznego, z możliwością jego częściowej spłaty w formie tzw. premii technologicznej.

Przedmiotem dofinansowania mogą być wydatki inwestycyjne oraz usługi doradcze.

Maksymalna wartość premii technologicznej: 6 000 000 zł.

Intensywność dofinansowania wydatków inwestycyjnych zależy od miejsca realizacji inwestycji i statusu MŚP wnioskodawcy.

 
2018-03-06

Od 15 marca 2018 r. do  17 kwietnia 2018 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Działania 1.3 RPO WL na lata 2014 – 2020 „Infrastruktura badawczo – rozwojowa w przedsiębiorstwach”.

Dofinansowanie przeznaczone jest na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo – rozwojowego, wymagające zakupu m. in. środków trwałych (aparatury, urządzeń laboratoryjnych) oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:

 • Mikro i małe przedsiębiorstwa: 70%,
 • Średnie przedsiębiorstwa: 60%,
 • Duże przedsiębiorstwa: 50%

Maksymalna kwota dofinansowania: 3 000 000 PLN

Zapraszamy do współpracy !!!

 
2017-12-20

Od 1 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2018 r. będą trwały nabory  wniosków w ramach Poddziałania 3.2.1 PO IR „Badania na rynek”:

 • III nabór 2017 ogólny,
 • IV nabór 2017 miasta średnie (miasta liczące 15 – 20 tys. mieszkańców będące stolicami powiatów i miasta powyżej 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem miast wojewódzkich)

W Poddziałaniu 3.2.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne (zakup gruntu, koszty budowy i rozbudowy, zakup środków trwałych i WNiP), usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich przedsiębiorstw wynosi 10 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 5 mln zł.

Zapraszamy do współpracy !!!

 
2017-11-30

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 ogłosiła harmonogram naboru wniosków w 2018 roku.

Harmonogram przedstawia przybliżone terminy oraz środki przeznaczone na nabory konkursowe w poszczególnych obszarach wsparcia RPO WL 2014 -2020.

Zapraszamy do współpracy !!!

 
strona 3 z 23
« poprzednia   1  2  3  4  5  6  7  następna »  cofnij wstecz | do góry do góry
Skuteczne pozyskiwanie dotacji unijnych dla małych firm z Lublina i woj. lubelskiego zależy od tego jak zostaną przygotowane wnioski unijne o dofinansowanie UE. Wąska specjalizacja (fundusze unijne), których Lublin jest czołowym beneficjentem skutkuje wysoką przyznawalnością. Rozwiń swoją firmę - przyjdź po dotacje: Lublin, ul. Inżynierska 8 lok. 16.