dotacje unijne (UE) Lublin
Dotacje Unijne Lublin - MODUS Renata Wasiewicz, 20- 484 Lublin, ul. Inżynierska 8 lok. 16, tel. 81 44 177 20, kom. 607 469 556

NEWSLETTER
Wpisz swój adres e-mail, jeżeli chcesz być na bieżąco informowany/a o możliwościach dofinansowania działalności przedsiębiorstw
Podaj adres email

Projekt UE

Europejski Fundusz Społeczny                   Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego                   Unia Europejska

MODUS Doradztwo Gospodarcze Renata Wasiewicz,
w ramach Działania 2.5 "Promocja przedsiębiorczości"
Priorytetu 2 "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach"
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
realizuje Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS oraz budżet państwa

Harmonogram szkoleń

piątek
17.00 - 20.00
sobota
9.00 - 16.00
niedziela
9.00 - 16.00
listopad 2006 3; 17; 24 4; 18; 25 5; 19; 26
grudzień 2006 1; 8; 15 2; 9; 16 3; 10; 17
styczeń 2007 5; 12; 19; 26 6; 13; 20; 27 7; 14; 21; 28
luty 2007 2; 9 3; 10 4

miejsce szkolenia: Lublin, ul. Północna 22 A

Pliki do pobrania:
  format:
Terminarz i program szkoleń [*.doc] [*.pdf]

Program szkoleń

temat liczba godzin
SZKOLENIE WSTĘPNE
Idea ubezpieczeń i pojęcia podstawowe w ubezpieczeniach 2
Charakterystyka rynku ubezpieczeniowego w Polsce 2
Historia i struktura wybranej firmy ubezpieczeniowej 2
Prospecting, czyli wynajdywanie klienta 8
Telemarketing 6
Atmosfera biznesowa 4
Zdobywanie informacji o kliencie 4
Referencje/rekomendacje 4
SZKOLENIE PODSTAWOWE
Pojęcie ryzyka i zdarzeń losowych 6
Miejsce i rola ubezpieczeń w gospodarce 4
Podział ubezpieczeń według działów, grup i rodzajów 4
Sumy i wartości ubezpieczenia 4
Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa cywilnego 24
Podstawowe regulacje prawne dotyczące działalności ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego 24
Wybrane elementy innych przepisów prawa 20
Produkty wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego 40
Rozpoznanie potrzeb ubezpieczeniowych klienta i propozycje rozwiązania jego problemów za pomocą wybranych produktów 12
Sygnały kupna i sprzedaż ubezpieczenia 8
Serwis - opieka nad klientem po sprzedaży 8
Etyka zawodowa agenta ubezpieczeniowego 6
Zasady likwidacji szkód 6
Podsumowanie całości szkolenia i egzamin testowy 2
SZKOLENIE BIZNESOWE
Wady i zalety prowadzenia działalności gospodarczej, osobiste predyspozycje 2
Rozpoczęcie prowadzenia działalności 6
Wybór formy opodatkowania 4
Księgowość i dokumenty podatkowe 6
Ubezpieczenia społeczne 2
Orientacja firmy na klienta 4
Techniki menedżerskie, zarządzanie przedsiębiorstwem 8
RAZEM 232  cofnij wstecz | do góry do góry
Skuteczne pozyskiwanie dotacji unijnych dla małych firm z Lublina i woj. lubelskiego zależy od tego jak zostaną przygotowane wnioski unijne o dofinansowanie UE. Wąska specjalizacja (fundusze unijne), których Lublin jest czołowym beneficjentem skutkuje wysoką przyznawalnością. Rozwiń swoją firmę - przyjdź po dotacje: Lublin, ul. Inżynierska 8 lok. 16.