dotacje unijne (UE) Lublin
Dotacje Unijne Lublin - MODUS Renata Wasiewicz, 20- 484 Lublin, ul. Inżynierska 8 lok. 16, tel. 81 44 177 20, kom. 607 469 556

NEWSLETTER
Wpisz swój adres e-mail, jeżeli chcesz być na bieżąco informowany/a o możliwościach dofinansowania działalności przedsiębiorstw
Podaj adres email

Projekt UE

Europejski Fundusz Społeczny                   Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego                   Unia Europejska

MODUS Doradztwo Gospodarcze Renata Wasiewicz,
w ramach Działania 2.5 "Promocja przedsiębiorczości"
Priorytetu 2 "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach"
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
realizuje Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS oraz budżet państwa

Lista Beneficjentów Ostatecznych
zakwalifikowanych do udziału w Projekcie:

"Samozatrudnienie w charakterze agenta ubezpieczeniowego
jako nowy sposób na zawodową karierę"
Lp. numer formularza aplikacyjnego   imię i nazwisko
1. 2.5/2   Janusz Kwietniewski
2. 2.5/3   Grzegorz Zygmunt
3. 2.5/4   Leszek Jurek
4. 2.5/5   Agnieszka Rybka
5. 2.5/6   Monika Kocińska
6. 2.5/8   Monika Kuna
7. 2.5/9   Magdalena Odój
8. 2.5/10   Mariusz Kusy
9. 2.5/11   Andrzej Daniluk
10. 2.5/12   Alicja Zalewska - Łojek
11. 2.5/14   Paweł Mirosław
12. 2.5/16   Mariusz Sawa
13. 2.5/17   Małgorzata Białkowska - Paralusz
14. 2.5/19   Dorota Kić
15. 2.5/20   Artur Szpak
16. 2.5/47   Aneta Wierzchoń
17. 2.5/22   Izabela Chojnowska
18. 2.5/26   Anna Bigoraj
19. 2.5/27   Sylwia Antoniewicz
20. 2.5/28   Łukasz Raczek
21. 2.5/29   Stanisław Wojczuk
22. 2.5/30   Monika Gawlik
23. 2.5/31   Marta Watrak
24. 2.5/32   Magdalena Adamiec
25. 2.5/34   Andrzej Hołod
26. 2.5/36   Piotr Dyduch
27. 2.5/40   Sebastian Pardyka
28. 2.5/41   Marek Rachoń
29. 2.5/44   Kinga Reutt
30. 2.5/46   Jerzy Sternik  cofnij wstecz | do góry do góry
Skuteczne pozyskiwanie dotacji unijnych dla małych firm z Lublina i woj. lubelskiego zależy od tego jak zostaną przygotowane wnioski unijne o dofinansowanie UE. Wąska specjalizacja (fundusze unijne), których Lublin jest czołowym beneficjentem skutkuje wysoką przyznawalnością. Rozwiń swoją firmę - przyjdź po dotacje: Lublin, ul. Inżynierska 8 lok. 16.