dotacje unijne (UE) Lublin
Dotacje Unijne Lublin - MODUS Renata Wasiewicz, 20- 484 Lublin, ul. Inżynierska 8 lok. 16, tel. 81 44 177 20, kom. 607 469 556

NEWSLETTER
Wpisz swój adres e-mail, jeżeli chcesz być na bieżąco informowany/a o możliwościach dofinansowania działalności przedsiębiorstw
Podaj adres email

Projekt UE

Europejski Fundusz Społeczny                   Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego                   Unia Europejska

MODUS Doradztwo Gospodarcze Renata Wasiewicz,
w ramach Działania 2.5 "Promocja przedsiębiorczości"
Priorytetu 2 "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach"
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
realizuje Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS oraz budżet państwa

O Projekcie

Zostań przedsiębiorcą na rozwijającym się rynku ubezpieczeń

zapraszamy mieszkańców województwa lubelskiego:
  • osoby fizyczne posiadające minimum średnie wykształcenie,
  • nie zarejestrowane jako bezrobotne,
  • zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,
do bezpłatnego udziału w Projekcie:

"Samozatrudnienie w charakterze agenta ubezpieczeniowego
jako nowy pomysł na zawodową karierę"

zapewniamy:
  • 232 godziny szkolenia w systemie weekendowym (piątek - niedziela),
  • indywidualne doradztwo biznesowe,
  • bogate materiały szkoleniowe,
  • zwrot kosztów dojazdów lub noclegów,
  • pomoc finansową w postaci wsparcia pomostowego oraz jednorazowej dotacji inwestycyjnej.
Rekrutacja uczestników Projektu trwa do 16 października 2006.

Początek szkolenia - 3 listopada 2006

Kompleksowe wsparcie dla początkującego przedsiębiorcy
  cofnij wstecz | do góry do góry
Skuteczne pozyskiwanie dotacji unijnych dla małych firm z Lublina i woj. lubelskiego zależy od tego jak zostaną przygotowane wnioski unijne o dofinansowanie UE. Wąska specjalizacja (fundusze unijne), których Lublin jest czołowym beneficjentem skutkuje wysoką przyznawalnością. Rozwiń swoją firmę - przyjdź po dotacje: Lublin, ul. Inżynierska 8 lok. 16.