dotacje unijne (UE) Lublin
Dotacje Unijne Lublin - MODUS Renata Wasiewicz, 20- 484 Lublin, ul. Inżynierska 8 lok. 16, tel. 81 44 177 20, kom. 607 469 556

NEWSLETTER
Wpisz swój adres e-mail, jeżeli chcesz być na bieżąco informowany/a o możliwościach dofinansowania działalności przedsiębiorstw
Podaj adres email

Renata Wasiewicz

logo modus

Renata Wasiewicz

Biuro:

20-484 Lublin

ul. Inżynierska 8, lok. 16

tel.: 81 441 77 20

tel. kom.: 607 469 556

e-mail: biuro@modus.lublin.pl

www.modus.lublin.pl

Renata Wasiewicz

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Kwalifikacje:

 • 10/1976 do 06/1985 Uniwersytet im. M.C.Skłodowskiej w Lublinie, magister fizyki

 • 06/1985 do 10/1994 Uniwersytet im. M.C.Skłodowskiej w Lublinie, doktor nauk fizycznych

 • 10/1992 - 04/1996 Lubelska Szkoła Biznesu,University of Central Lancashire, Master of Business Administration

 • 10/1997 - 03/1998 Lubelska Szkoła Biznesu w Lublinie studium "Zarządzanie finansami i rachunkowość zarządcza dla dyrektorów" - dyplom ukończenia

 • 10/2002 - 06/2003 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacjiw Lublinie, studia podyplomowe “Wycena i zarządzanie nieruchomościami" - dyplom ukończenia

 • 10/2003 - 11/2003 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, kurs dla kandydatów na członków zarządów i rad nadzorczych spółek, zakończony egzaminem w Ministerstwie Skarbu Państwa dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa – dyplom nr 47/2004

Droga zawodowa:

 • od 09/1976 do 11/1994 Instytut Fizyki UMCS , asystent, adiunkt

 • od 12/1994 do 07/1998 KTS Export-Import s.c., dyrektor ds. marketingu, wicedyrektor spółki

 • od 07/1998 do 09/2000 KTS Centrum sp. z o.o., wiceprezes zarządu wicedyrektor spółki

 • od 10/2000 do 04/2001 Firma Cukiernicza "Solidarność" sp. z o.o., dyrektor ds. marketingu

 • od 05/2001 do 02/2002 Zarząd Nieruchomości Komunalnych, z-ca kierownika działu ekonomicznego

 • od 02/2002 do 05/2004 Forta sp. z o.o., prezes zarządu

 • od 06/2004 do 10/2004 Dalimex sp. z o.o., pełnomocnik zarządu

 • od 03/2014 do 02/2015 Medical Inventi Sp. z o.o., wiceprezes zarządu

 • od 02/2015 – nadal Medical Inventi S.A., Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Doświadczenie zawodowe:

 • działalność doradcza z zakresu wykonywania analiz rynkowych;

 • działalność doradczo-szkoleniowa z zakresu wprowadzania innowacyjnych rozwiązań;

 • usługi doradcze z zakresu pozyskiwania źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw, w tym dotacji UE.

Wskazanie własnej działalności gospodarczej

od 10/2004 do chwili obecnej - MODUS Renata Wasiewicz:

 • usługi doradcze na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw, w tym m.in. dotyczące pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności;

 • opracowanie projektów, będących podstawą do ubiegania się przedsiębiorców o dotacje ze środków UE.


Doświadczenie zawodowe/ wiedza z zakresu innowacji, doradztwa na rzecz przedsiębiorców oraz uregulowań prawnych dla funduszy strukturalnych UE


kryterium

doświadczenie

okres

Znajomość zagadnień z zakresu innowacyjności

1. Opracowanie projektów innowacyjnych, będących podstawą do ubiegania się przedsiębiorców o dotacje ze środków UE, w ramach Poddziałania 2.2.1 "Dotacje na innowacyjne inwestycje" Programu SPO WKP – 3 projekty

2. Udział w charakterze eksperta z zakresu innowacji w projekcie "Marka regionalna kluczem do wywołania procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, w ramach Działania 2.6 ZPORR – Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer wiedzy"

3. Udział w charakterze eksperta z zakresu innowacji w projekcie "Lubelska sieć współpracy dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacji", realizowanym przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w ramach Działania 2.6 ZPORR - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy"

4. Autorstwo pakietów informacyjnych z zakresu "Innowacyjność", przygotowanych na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - jako ekspert firmy ConsulTrix Krystyna Górak, która zrealizowała zamówienie publiczne udzielone przez PARP

2004 - 2010

Doświadczenie w doradztwie na rzecz przedsiębiorstw

MODUS Renata Wasiewicz

1) Realizacja (w roli Wykonawcy) projektu w ramach Działania 2.5 ZPORR "Promocja przedsiębiorczości" - Projekt obejmujący wsparcie szkoleniowo – doradcze, podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe oraz dotację inwestycyjną dla osób, które w trakcie realizacji projektu rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej,

2004 - 2006

2) Przygotowanie 21 projektów dla przedsiębiorstw, ubiegających się o dofinansowanie ze środków RPO WL 2007 -2013

2008 - 2013

3) Przygotowanie 2 wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 PO IG

2012 - 2013

4) Przygotowanie 2 wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 - 4.1 PO IG

2010 - 2011

Znajomość uregulowań prawnych dla funduszy strukturalnych

1. Autorstwo pakietów informacyjnych z zakresu "Planowane wsparcie przedsiębiorców w latach 2007 - 2013", przygotowanych na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - jako ekspert firmy ConsulTrix Krystyna Górak, która zrealizowała zamówienie publiczne udzielone przez PARP (kserokopia umowy + wykaz tematów pakietów)

2004

2. Doradztwo na rzecz przedsiębiorstw z sektora MMŚP, ubiegających się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i badawczych ze środków UE, dostępnych w ramach programów operacyjnych:

 • PO IG (działanie 1.4 – 4.1)
 • PO IG (działanie 8.1)
 • RPO WL 2007 -2013

2008 - 2013

3. Ekspert zewnętrzny PARP, oceniający projekty w ramach Działania 2.1.1 PO KL oraz Działania 3.1 PO IG

2009 - 2013

4. Ekspert gospodarczy przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ds. oceny projektów w ramach PO Inteligentny Rozwój

2014 - z perspektywą do roku 2020
  cofnij wstecz | do góry do góry
Skuteczne pozyskiwanie dotacji unijnych dla małych firm z Lublina i woj. lubelskiego zależy od tego jak zostaną przygotowane wnioski unijne o dofinansowanie UE. Wąska specjalizacja (fundusze unijne), których Lublin jest czołowym beneficjentem skutkuje wysoką przyznawalnością. Rozwiń swoją firmę - przyjdź po dotacje: Lublin, ul. Inżynierska 8 lok. 16.