dotacje unijne (UE) Lublin
Dotacje Unijne Lublin - MODUS Renata Wasiewicz, tel. kom. 607 469 556
 

Strategie Marketingowe

Strategia marketingowa jest elementem ogólnej strategii działania przedsiębiorstwa, stanowiąc wyraz jego misji w zachowaniach na rynku. Definiowana jest jako wybór celów, rodzajów polityki oraz reguł, które nadają kierunek marketingowym działaniom przedsiębiorstwa.

Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa może obejmować następujące działania:

 • sformułowanie misji i wizji przedsiębiorstwa,
 • ocenę szans rynkowych,
 • wybór docelowych rynków działania marketingowego,
 • segmentację rynku,
 • zaprogramowanie instrumentów marketingowych.

We współpracy z Klientem:

 1. analizujemy zasoby firmy (rzeczowe, ludzkie, finansowe, organizacyjne),
 2. określamy Kluczowe Czynniki Sukcesu w branży,
 3. identyfikujemy konkurentów firmy,
 4. przeprowadzamy benchmarking firmy w odniesieniu do wybranych konkurentów,
 5. opracowujemy 2 - 3 warianty strategii marketingowych, które wykorzystują potencjał firmy i uwzględniają możliwości w otoczeniu firmy,
 6. dokonujemy wyboru określonej strategii,
 7. przygotowujemy plan działań.

Zapraszamy do współpracy !!!
  cofnij wstecz | do góry do góry
Skuteczne pozyskiwanie dotacji unijnych dla małych firm z Lublina i woj. lubelskiego zależy od tego jak zostaną przygotowane wnioski unijne o dofinansowanie UE. Wąska specjalizacja (fundusze unijne), których Lublin jest czołowym beneficjentem skutkuje wysoką przyznawalnością. Rozwiń swoją firmę - przyjdź po dotacje: Lublin.